Kedves "leendő első osztályos" Szülők!

Kedves Érdeklődő Szülők! Kedves Gyerekek!

A 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra

és

2017. április 21. (péntek) 8.00 - 18.00 között

 

Hivatalos HIRDETMÉNY megtekinthető <<  itt!! >>

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: << itt!! >>

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonat

 • A gyermek és gondviselő lakcímkártya

 • Szülő személyi igazolványa

 • Iskolaérettséget igazoló óvodai szakvélemény

 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás. mely lehet:

  • óvodai szakvélemény

  • nevelési tanácsadó keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény

  • sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői bizottság szakértői véleménye

 • Gyermek TAJ kártyája

 • A gyermek 5 éves státuszvizsgálati lapja

 • A gyermek egészségügyi törzslapját az óvodai- és iskolai védőnő intézi.

 • Kérjük a szülőt, nyilatkozzon arról, hogy gyermeke erkölcstan vagy hitoktatásban (katolikus, református, evangélikus, egyéb egyházi jogi személy által kinevezett hitoktatás) szeretne részt venni!

 • Kérjük a szülőket nyilatkozzanak felügyeleti joguk gyakorlásáról.

<< letölthető dokumentumok >>

Ezúton szeretne Önöknek, Nektek bemutatkozni a szigetszentmiklósi

Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakgimnázium

 Rövid tájékoztatónkból megismerhetik az iskolánkban folyó oktató – nevelő munkát, valamint a lehetőségeket, melyek közül a szülőknek – gyermekeik adottságait figyelembe véve – módjuk van választani.

Iskolánk a Tököli úton található.

28 tanteremben tanítunk. Az új épületben 4 tanterem 3 nyelvi terem áll a tanulók rendelkezésére. A számítástechnika oktatása 3 szakteremben történik. A testnevelés órákat egy tornateremben, egy tornaszobában, az udvaron két focipályán tartjuk. 2016.tavaszára elkészül a műfüves pálya is.

1998-ban indult szakközépiskolánk, mely közgazdasági vonalon nyújt lehetőséget a továbbtanulni vágyó gyermekeknek.

 Iskolánkban jelenleg 992 diák tanul.

Alsó tagozatunk létszáma 392 fő. 15 tanuló, 13 napközis csoportban foglalkoztatjuk őket, melyből öt iskolaotthonos formában működik. Ezekben az osztályokban a szabadidős tevékenységet úszásoktatással, tehetséggondozó foglalkozásokkal tesszük színesebbé.

Évfolyamonként 1-1 sporttagozatos osztályunk van, melyekben ötödik éve játékos angol nyelvoktatás folyik. Érdeklődő első osztályosoknak részletesen

Sporttagozatunk a kézilabda és a futball irányába szakosodott.

Megyei és országos bajnokságon eredményesen szerepelnek gyermekeink.

4. osztálytól minden kisgyermek számára lehetőség van megismerkedni a számítógépek használatával.

Nyelvtanulásra ugyancsak 4.osztálytól van mód, mikorra tanulóink megismerik anyanyelvük használatát, szabályait. Heti 2 órában német és angol nyelvet tanulhatnak diákjaink.

A 2010-es tanévtől angol-számítástechnika specifikummal indított első osztályokban, a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek a számítástechnika valamint a nyelvtanulás rejtelmeivel.

Nem hanyagoljuk el a beszédhibás, tanulási zavarokkal, írásmozgás fejletlenségével küzdő tanulókat sem. Utazó gyógypedagógusok és fejlesztőpedagógusunk külön fejlesztő foglalkozásokat tartanak számukra.

A lassabban haladók vagy a betegség miatt lemaradtak felzárkóztatására korrepetálásokat szervezünk.

Tehetséges gyermekeinknek, érdeklődésüknek megfelelően szakköri foglalkozásokat kínálunk: tömegsport, néptánc, hagyományőrző, kézműves, képzőművész (gyöngyfűző, origami), matematika, és német nyelvi szakköröket.

Iskolánkban hatodik éve ÉNEKKAR működik. Alsó évfolyamban a harmadik és negyedik osztályokból alakult a kiskórus, amely a felső tagozatosok és a középiskolások lelkes énekeseivel egészül ki alkalomszerűen. A kórus magját a lelkes kicsik alkotják.

Eddigi tevékenységünk csúcspontját jelentette a vörös iszap károsultak megsegítésére rendezett jótékonysági koncertünk, ahol 80 gyermekkel (tanárokkal is kiegészülve) léptünk ki a nyilvánosság elé nagy sikerrel. Természetesen az iskolai ünnepélyek, egyéb zenei rendezvények szerves magját képezzük, terveink szerint tovább folytatva a megkezdett zenei munkát.

Évek óta működik az ún. „Játszva tanulni” program, amely keretében a gyerekek népi gyermekjátékokat, nyelvi játékokat, játékos történelmet, néptáncot tanulhatnak, kézművesedhetnek, természetbúvárkodhatnak. Ez a program 4. osztály végéig tart, természetesen kibővített témakörökkel.

Segítséget nyújtunk a tanulók szabadidejének hasznos eltöltésében is: könyvtár,- mozi-színházlátogatásokkal.

Úszásoktatásokat szervezünk a város Fitness Parkjába.

Hagyománnyá váltak az 1hetes erdei iskolák is hazánk gyönyörű tájain.

A tanulóknak lehetőségük van, hogy 6 éves koruktól 19 éves korukig hozzánk járjanak, érettségit szerezzenek.

Ugyanakkor 4. 6. és 8. évfolyam után kiléphetnek a nyolc-, hat-, négy évfolyamos gimnáziumokba valamint szakközépiskolánkba.

Iskolánkban iskolaorvosi, védőnői, szolgálat működik.

Gyógytestnevelés órák keretében igyekszünk segítséget nyújtani a felmentett tanulók részére.

Nyári táborokkal színesítjük tanulóink VAKÁCIÓJÁT .

A következő tanévben három első osztályt indítunk.

1.a Sport tagozat - angol specifikumú osztály

osztályfőnök: Balogné Forster Gabriella    Tájékoztatás << itt!! >>

1.b Angol - számítástechnika specifikumú osztály

osztályfőnök: Miskolcziné Fári Szilvia

1.c osztály iskolaotthon - matematika - képzőművész specifikumú osztály

osztályfőnök: Takácsné Omaisz Judit - Ásin Márta

Ebben az osztályban is általános tanterv szerint dolgozunk. Két tanító néni reggel 8 órától du. 4 – ig foglalkoztatja a gyerekeket.

Előnye: a házi feladatot az iskolában végzik el a tanulók, a felszerelést csak hétvégén viszik haza. Van idő gyakorlásra, közös játékra, beszélgetésre.

Az a és b osztályokban napközis ellátást biztosítunk tanulóink számára.

Milyen program szerint tanítunk?

 Olyan program szerint tanítunk, amely a gyermekek érdeklődésére épül, ahol a játékosság, könnyedség és a komoly gondolkodás egyszerre van jelen.

Fontos, hogy a gyerekek késztetést érezzenek a tanulásra, amit ők játékként éljenek meg. Félelem nélkül oldottan járják az olvasni, írni, számolni tanulás nehézségekkel teli lépcsőfokait.

Ha a mi iskolánkat választják, Kedves Szülők!, bízunk benne, hogy az gyermekük számára a legjobb lesz!

Bízunk benne, azonosulni tudnak iskolánk elveivel, módszereivel, magával az iskolával!

Kívánjuk, hogy valóban körültekintően válasszák ki azt az osztályt, ahová boldogan jár a leendő kisdiák és a kezét fogó anyuka, apuka!

A kisember neveléséhez, taníttatásához, jellemének és erkölcsi életének formálgatásához szerető türelmet kíván

Az iskola nevelőtestülete képviseletében:

Duleba Éva dr. Kiss Anna
igazgató helyettes igazgató

                   

 

 Fontos információ a beiratkozásról: 2017/2018. tanévre

KLIK hirdetmény nyílt napokról a tankerületben lévő iskolákban  << itt!! >>

KLIK  tájékoztató beiratkozásról << itt!! >>

Letölthető dokumentumok szülők részére:

Szülői szándéknyilatkozat iskolakezdésről  << itt!!  >>

Nemzetiségi oktatás igénylési nyilatkozata  << itt!!  >>

2. sz. melléklet nyilatkozat életvitelszerű lakhatásról << itt!! >>

3. sz. melléklet szülői nyilatkozat felügyeleti jogról << itt!! >> 

Nyilatkozat erkölcstan illetve hit-erkölcstan oktatásról << itt!! >>

Általános iskolák elérhetőségei szülőknek  << itt!!  >>

KLIK Szigetszentmiklósi Tankerülete általános tájékoztatója szülőknek iskolakezdésről << itt!!  >>

Az általános iskolai beiratkozás szabályai részletesen << itt!! >>

A Kardos István Iskola körzetébe tartozó utcák << itt!! >>

KLIK Szigetszentmiklósi Tankerületének fenntartásában működő általános iskoláik  << itt! >>

ASDFGi

Aktuális hírek