Tisztelt "Leendő első osztályos Szülők!"

Tájékoztatás a további egy, a 2021/2022. nevelési évre az óvodában maradó gyermekekről részletesen itt....

Oktatási Hivatal tájékoztatója: részletesen itt ....

Megnyílt a tanköteles korú gyermekek általános iskolai tanulmányai megkezdésének egy évvel történő elhalasztására vonatkozó kérelmek benyújtására szolgáló felület.

A 2021/2022. tanév vonatkozásában a kérelmeket 2021. január 1. napjától 2021. január 15. napjáig lehet benyújtani.

Tankötelezettség halasztásával kapcsolatos kérelmek: részletesen itt....

Tájékoztató a gyermek tankötelezettségének megkezdésével kapcsolatos jogszabályi változásokról és a szülőket érintő fontosabb tudnivalókról: részletes tájékoztatás itt!

2021/2022-es tanévben induló alsó tagozatának első osztályai:

1.a : Sport tagozatos osztály
1.b : Matematika specifikumú osztály
1.c : "Kis művészek" specifikumú osztály
1.d : Számítástechnika specifikumú osztály

Kardos István Iskola körzetébe tartozó utcák jegyzéke: megtekinthető itt! Tankerületi határozat:itt...

- a külföldre távozás bejelentésének módja ...

- az egyéni munkarenddel kapcsolatos OH elérhetőségek ...

2021/2022, tanévre történő 1. osztályos beiratkozással kapcsolatos tudnivalók:

Tájékoztató az elektronikus beiratkozás módjáról: Részletes ismertetés itt!! ...

Tekintse meg Szülői tájékoztatónkat iskolánkról: Részletes ismertetés itt!!

Tájékoztatás az iskolánkba történő beiratkozás idejéről:Részletes ismertetés itt!! és Módjáról tájékoztatás itt!!

2021-2022. tanév étkezés igénylés tájékoztató - itt!

Diákigazolvány igényléssel kapcsolatos információ

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

Nyilatkozat: Törvényes képviseletről 2021. Letöltés
Hit- és erkölcstan oktatás nyilatkozata 2021. Letöltés