Kardos István Gimnázium felvételi 2019.

A szigetszentmiklósi Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium a 2018/2019-as tanévben a középiskolai tagozaton egy 4 évfolyamos és egy nyelvi előkészítő évfolyammal induló 1+4 évfolyamos gimnáziumi osztályt indít.

A nyelvi előkészítős osztályban az első idegen nyelv az angol, a második pedig a manapság kiválóan hasznosítható német/orosz lesz. A tanulók a tanév eleji felmérés alapján kerülnek a gyorsabban illetve lassabban haladó angol csoportba.

A 4 évfolyamos osztály köznevelési típusú sport orientációjú osztály lesz, ami azt jelenti, hogy a mindennapos testnevelésen túl heti 2 órában sporttal kapcsolatos ismereteket tanulnak, például sporttörténet, sportegészségtan, sportpszichológia stb. Ebben az osztályban a tanulók felének az angol, másik felének pedig a német nyelv lesz az első idegen nyelv.

A sport orientációjú osztályban az angol illetve német nyelvi csoportba a beosztás a felvételi rangsor alapján, a felvételi pontszámok csökkenő sorrendjében történik lehetőség szerint figyelembe véve, hogy a tanulók melyik nyelvet kívánják tanulni.

Tanulóinknak mindkét osztályban hasznosítható gazdasági ismereteket nyújtunk a világgazdaságról, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról, a marketingről.

Matematikából a tudásszint alapján történő csoportbontással segítjük a gyerekek minél sikeresebb tanulását. Informatikából szintén csoportbontással támogatjuk az ismeretek hatékony megszerzését.

Reál és humán tantárgyakból, valamint idegen nyelvi, gazdasági és sport területeken egyaránt a sikeres felsőoktatási felvételi előkészítése, az arra történő felkészítés a képzés célja.

Fontos dátumok:

2018. november 14-én 9 órakor nyíltnapot tartunk!

2018. december 7. Jelentkezés központi felvételire.
2019. január 19. 10 óra Egységes írásbeli felvételi vizsga
2019. január 24. 14 óra Pótló írásbeli felvételi
2019. január 25. 8-16. óra Kijavított dolgozatok megtekintése
2019. január 25 - március 1. Szóbeli felvételi
2019. március 5. Szóbeli pótfelvételi
2019. június 20. 8-12 óra Gimnáziumi beiratkozás
 

Részletes tájékozódás a gimnáziumról: letöltés

Részletes tájékozódás a felvételiről: letöltés

Közösségi élet címszavakban:

diákszervezetek, tanulmányi versenyek, díjak, Rákóczi- szövetség, német cserediák program, diákparlament, színjátszó kör, evező-sportkör, diákolimpia, közgazdasági verseny, részvétel a helyi eseményeken – ünnepségek, megemlékezések, hulladékgyűjtés, kulturális vetélkedők, papírgyűjtés