Közösségi szolgálat

Letölthető dokumentumok:

"Tisztelt Szülő!" letöltés

Jelentkezési lap letöltés

IKSZ szülői nyilatkozat letöltés

Közösségi szolgálati napló letöltés

Nyilatkozat magántanulóknak letöltés

Közösségi szolgálat nyáron a tűzoltóságnál:

Tájékoztató: letöltés melléklet-1: letöltés melléklet-2: letöltés melléklet-3: letöltés

A közösségi szolgálat pedagógiai célzatú kötelezettség, a tevékenység kiválasztásában azonban megvalósulhat a szabad döntés.

Megvalósítása:

Iskolai koordinátort jelöl ki az intézményvezető, aki munkaköri feladatként látja el a tevékenységet és felelős:

• a tanulók felkészítésért, mentorálásért, pedagógiai feldolgozásért,

• a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért,

• a tanulók bevonásáért

• a tanulók tevékenységének elismeréséért.

Az iskolában további mentor - aki a tanulók lelki fejlődésével foglalkozik, valamint a fogadó szervezetnél szakmai koordinátor - aki a tanulók munkáját irányítja - vesz részt a folyamatban.

A fogadó szervezetekkel az iskola együttműködési megállapodást köt. A tanulókat és a szülőket tájékoztatjuk a választható lehetőségekről, a tanuló önként választhatja ki azt a helyet, tevékenységet, amely számára a legvonzóbb, leghasznosabb, amelyhez kellően motivált.

A szülők támogató szerepére számítunk a program során: ötletek, lelki kísérés, szállítás, egyéb tevékenységekben.

A 9 - 11. évfolyamos tanulók számára lehetőség szerint három évre arányosan elosztva szervezzük meg a legalább 50 órás közösségi szolgálatot.

Az ötven órán belül 5 órás felkészítő és 5 órás záró foglalkozás tartható.

Egy órán 60 perces közösségi szolgálati idő értendő (az utazás nem számítható bele), alkalmanként1-3 órás időkeretben végezhető.

Figyelembe kell venni, hogy:

• 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani,

• 16 éves kor alatt naponta 3, hetente 12 órát tevékenykedhet,

• 16-18 éves kor között napi 4 és fél, heti 18 órát tevékenykedhet a tanuló.

A tanulók egyénileg vagy csoportosan végezhetik a választott tevékenységet, célszerű a párok kialakítása.

A közösségi szolgálat dokumentálása:

A tanulók:

• jelentkezési lapot töltenek ki, amely tartalmazza a szülő beleegyező nyilatkozatát is,

• naprakészen kötelesek közösségi szolgálati naplójukat vezetni: mikor, hol, milyen időkeretben, milyen tevékenységet folytattak, esetleges reflexiók megfogalmazása.

Az iskola:

a.) koordinátora

• az iskola dokumentumaiban rögzíti a közösségi szolgálatra vonatkozó szabályokat.

• az éves munkatervben rögzíti a felelősöket, feladatokat,

• együttműködési megállapodást köt a fogadó szervezetekkel, rögzíti az egyes feladatköröket

• a jelentkezési lapok alapján elkészíti a beosztást,

• intézményváltás esetén igazolást ad ki a teljesítésről,

• megszervezi az iskolai szintű programzárást.

b.) osztályfőnök

• a diák szolgálati naplója alapján, törzskönyvben, bizonyítványban rögzíti a teljesített órák számát,

• kapcsolatot tart, támogatást nyújt a diákoknak, feldolgozza velük az élményeket (osztályfőnöki órai beszélgetés, értékelő lap, poszterek, stb.)

Akkor adható a tanulónak érettségi bizonyítvány, ha a bizonyítványában szerepel az 50 óra közösségi szolgálat igazolása.

Közösségi szolgálat tevékenységre fogadó szervezetek:

Városi Könyvtár és Közösségi Ház (Szigetszentmiklós)

Szigetszentmiklós - Kossuth utcai Református Egyházközség

Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete

Művelődési Központ és Könyvtár (Tököl)

Tököli Weöres Sándor Általános Iskola

Magyarországi Német Népi Kultúráért Egyesület (Szigetújfalu)

Lórévi Szerb Ortodox Egyházközség Fidelio Időskorúak Otthona (Ráckeve)

PMKI Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény

Élő Ige Gyülekezet Egyesület

Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda

Sziget Szabad Íjász és Vívó Egyesület

Szivárvány Óvoda, Ráckeve

Napraforgó, I.számú Óvoda

Názáret Szeretetotthon, Katolikus Szeretetszolgálat (XXIII. kerület)

Skarica Máté Városi Könyvtár, Ráckeve

Pitypang, V. számú Óvoda

Vís Vitalis Gondozó Otthon, Szigetcsép

Kiskunlacháza-Áporka Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Szigetszentmiklósi Polgárőr Egyesület

Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Köre

Mézeskalács Néptánc Egyesület

Négyszínvilág óvoda (Szigethalom)

Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde (Szigetújfalu)

Hegedüs Géza Városi Könyvtár (Szigethalom)

Dunaharaszti Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Colour Táncegyesület (Szigetújfalu)

Szigetszentmiklósi Női Kézilabda Sport Egyesület

Ráckevei Molnár Céh Alapítvány

Városi Szabadidőközpont, Szigethalom

Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesület (Kapcsolattartó: Kiss István -bkgdse@gmail.com)

Nemzeti köznevelési törvény:

(Részlet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényből) 4.§ 15. közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása, 6. § (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása

Törvényi háttér: letöltés