Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálattal kapcsolatos információ

Letölthető dokumentumok:

"Tisztelt Szülő!" letöltés

Jelentkezési lap letöltés

Együttműködési megállapodás letöltés

IKSZ szülői nyilatkozat letöltés

Közösségi szolgálati napló letöltés

A közösségi szolgálat pedagógiai célzatú kötelezettség, a tevékenység kiválasztásában azonban megvalósulhat a szabad döntés.

Megvalósítása:

A közösségi szolgálat kétféle helyszínen, a Kardos István Általános Iskolában és Gimnáziumban (helyben) vagy iskolán kívüli szervezetnél valósítható meg.

Helyben ellátható tevékenységeknek az alább felsorolt tevékenységeket fogadjuk el közösségi tevékenységként

A helyben ellátandó tevékenység legfeljebb 15 óra lehet

Helyben ellátandó tevékenység lehet:

- iskolai rendezvényyek alkalmával a helyszín berendezése, kipakolása ( 1óra)

- iskolai rendezvényen hangosítás

- diákszínjrszókör, kórus, egyéb diákcsoport előadása külső helyszínen

- iskolai rendezvényeken ünnepi műsorban való részvétel

- az iskola műszaki állapota és környezetée javítása érdekében végzett munka

- könyvtárban végzett munka

A fogadó szervezetekkel az iskola együttműködési megállapodást köt.

A közösségi szolgálat teljesítése csak abban az esetben igazolható, ha olyan szervezetnél végezte a tanuló, mellyel kötöttünk megállapodást.

A tanulókat és a szülőket tájékoztatjuk a választható lehetőségekről, a tanuló önként választhatja ki azt a helyet, tevékenységet, amely számára a legvonzóbb, leghasznosabb, amelyhez kellően motivált.


A szülők támogató szerepére számítunk a program során: ötletek, lelki kísérés, szállítás, egyéb tevékenységben.

A 9 - 11. évfolyamos tanulók számára lehetőség szerint három évre arányosan elosztva szervezzük meg a legalább 50 órás közösségi szolgálatot.

Egy órán 60 perces közösségi szolgálati idő értendő ( utazás nem számítható bele), alkalmanként 1 - 3 órás időkeret végezhető.

Figyelembe kell venni, hogy:

• 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani,

• 16 éves kor alatt naponta 3, hetente 12 órát tevékenykedhet,

• 16-18 éves kor között napi 4 és fél, heti 18 órát tevékenykedhet a tanuló.


A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg

- tanítási szünet ideje alatta napi 3 órát és a heti 12 órát

- tanítási időben a heti 6 órát

- tanítási napon a napi 2 órát

- tanítási napon kivül a napi 3 órát


A tanulók egyénileg vagy csoportosan végezhetik a választott tevékenységet, célszerű a párok kialakítása.

A közösségi szolgálat dokumentálása:

A tanulók:

• jelentkezési lapot töltenek ki, amely tartalmazza a szülő beleegyező nyilatkozatát is,

• naprakészen kötelesek közösségi szolgálati naplójukat vezetni: mikor, hol, milyen időkeretben, milyen tevékenységet folytattak, esetleges reflexiók megfogalmazása.


Az osztályfőnök

• a diák szolgálati naplója alapján, törzskönyvben, bizonyítványban rögzíti a teljesített órák számát,

• kapcsolatot tart, támogatást nyújt a diákoknak, feldolgozza velük az élményeket (osztályfőnöki órai beszélgetés, értékelő lap, poszterek, stb.)

Akkor adható a tanulónak érettségi bizonyítvány, ha a bizonyítványában szerepel az 50 óra közösségi szolgálat igazolása.

Közösségi szolgálat tevékenységre fogadó szervezetek:

Városi Könyvtár és Közösségi Ház (Szigetszentmiklós)

Szigetszentmiklós - Kossuth utcai Református Egyházközség

Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete

Művelődési Központ és Könyvtár (Tököl)

Tököli Weöres Sándor Általános Iskola

Magyarországi Német Népi Kultúráért Egyesület (Szigetújfalu)

Lórévi Szerb Ortodox Egyházközség Fidelio Időskorúak Otthona (Ráckeve)

PMKI Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény

Élő Ige Gyülekezet Egyesület

Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda

Sziget Szabad Íjász és Vívó Egyesület

Szivárvány Óvoda, Ráckeve

Napraforgó, I.számú Óvoda

Názáret Szeretetotthon, Katolikus Szeretetszolgálat (XXIII. kerület)

Skarica Máté Városi Könyvtár, Ráckeve

Pitypang, V. számú Óvoda

Vís Vitalis Gondozó Otthon, Szigetcsép

Kiskunlacháza-Áporka Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Szigetszentmiklósi Polgárőr Egyesület

Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Köre

Mézeskalács Néptánc Egyesület

Négyszínvilág óvoda (Szigethalom)

Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde (Szigetújfalu)

Hegedüs Géza Városi Könyvtár (Szigethalom)

Dunaharaszti Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Colour Táncegyesület (Szigetújfalu)

Szigetszentmiklósi Női Kézilabda Sport Egyesület

Ráckevei Molnár Céh Alapítvány

Városi Szabadidőközpont, Szigethalom

Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesület (Kapcsolattartó: Kiss István -bkgdse@gmail.com)


Nemzeti köznevelési törvény:

(Részlet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényből) 4.§ 15. közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása, 6. § (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása

Törvényi háttér: letöltés