Tisztelt "Leendő első osztályos Szülők!"

Tájékoztatás a további egy, a 2022/2023. nevelési évre az óvodában maradó gyermekekről:

Tisztelt Szülők!
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Indokolt esetben a gyermek a szülő kérelmére és az Oktatási Hivatal ezt támogató döntése alapján további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A gyermek 6. életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni. Legkésőbb a gyermek 7. életévének augusztus 31-éig történő betöltése után kezdődő tanévben a gyermek meg kell kezdje tankötelezettségének teljesítését.

A tankötelezettség megkezdésének halasztására (ÓVODÁBAN MARADÁS) vonatkozó tájékoztató az OH honlapján elérhető:

Oktatási Hivatal tájékoztatója: részletesen itt ....

Megnyílt a tanköteles korú gyermekek általános iskolai tanulmányai megkezdésének egy évvel történő elhalasztására vonatkozó kérelmek benyújtására szolgáló felület.

A 2022/2023. tanév vonatkozásában a kérelmeket 2022. január 1. napjától 2022. január 18. napjáig lehet benyújtani.

Tankötelezettség halasztásával kapcsolatos kérelmek: részletesen itt....

Közlemény tanköteles korú gyerekek beíratásáról részletesen itt...

Tájékoztató a gyermek tankötelezettségének megkezdésével kapcsolatos jogszabályi változásokról és a szülőket érintő fontosabb tudnivalókról: részletes tájékoztatás itt!

Tekintse meg iskolánkba "Hívogató" - kisfilmjét!! ...

2023/2024-es tanévben induló alsó tagozatának első osztályai:

1.a :
1.b :
1.c :

Kardos István iskola körzetébe tartozó utcák jegyzéke: ...

Általános iskolai felvételi körzethatárok a 2023/2024. tanévben

megtekinthető itt! Tankerületi határozat:itt...

- a külföldre távozás bejelentésének módja ...

- az egyéni munkarenddel kapcsolatos OH elérhetőségek ...

2023/2024. tanévre történő 1. osztályos beiratkozással kapcsolatos tudnivalók:

Tekintse meg Szülői tájékoztatónkat iskolánkról: Részletes ismertetés itt!!

Tájékoztató az elektronikus beiratkozás módjáról:Részletes ismertetés itt!! ...

Tájékoztatás az iskolánkba történő beiratkozás idejéről: Részletes ismertetés itt!! és Kréta - ügyintézés és beiratkozás: szülői tájékoztatás itt!!


Szülői tájékoztató beiratkozással kapcsolatban: -->> itt!!

étkezés igénylés tájékoztató - itt!

Diákigazolvány igényléssel kapcsolatos információ

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

Nyilatkozat: Törvényes képviseletről 2023. Letöltés
Adatkezelési tájékoztató szülőknek 2023. Letöltés
Hit- és erkölcstan oktatás nyilatkozata 2023. Letöltés